UNSERE UNIVERSITÄT   NAŠE UNIVERZITA

 

 

Die Universität Felix Maria Davidek wurde im Februar 1948 von Felix Maria Davidek, einem Priester der Diözese Brünn, drei Jahre nach seiner Weihe unter dem Namen Athenaeum gegründet. Die neue Universität hatte ihren Sitz in Horni Stepanov, wo Davidek in der Seelsorge tätig war. Fürs Erste wurde eine Philosophische Fakultät eingerichtet. An der Gründung der Universität waren weitere Priester aus Davideks Freundeskreis beteiligt, u.a. die Dominikaner aus Olmütz sowie weitere Personen. Die ersten ordentlichen Dozenten, von Davidek abgesehen, waren: S. Mr et RN Dr. Vlad. Richter S. Mr Jos. Spacil, Ignac Bilik, Josef Hampl, Ph. C. Fr. Kohoutek, Josef Bradac, Josef Sik, Jiri Hrdy, Ph. St. Lad. Nemec, Bozena Pluhackova.

Im April 1950 wurde Davidek von der kommunistischen Polizei verhaftet, nach einem Fluchtversuch wieder gefangen genommen und im März 1952 wegen der von ihm gegründeten Universität als Staatsfeind zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt.

Diesen Widerwärtigkeiten zum Trotz hatte die neue Universität Bestand. Davidek gelang es auch im Gefängnis, seine Universität geheim weiter zu führen. Die Professoren, Persönlichkeiten der tschechoslowakischen Intelligenz, rekrutierte er aus den Reihen der Mitgefangenen.

Nachdem Davidek 1964 aus dem Gefängnis entlassen worden war, trieb er von neuem den Ausbau seiner Universität im Untergrund voran: Zunächst in Chrlice, dann in Brünn. Die Struktur der Universität bestand nun nicht mehr aus Fakultäten, sondern aus Seminaren zu verschiedenen Wissenschaftsgebieten. Gleichzeitig wurde das Studium an anderen Hochschulen in das Programm einbezogen.

Am 29.Oktober 1967 im Untergrund zum Bischof geweiht, gründete Davidek eine kirchliche Untergrundorganisation, die er Koinotes nannte.

Am 18. August 1988, ein Jahr vor dem Zusammenbruch des Kommunismus, starb Bischof Davidek.

Nach der sogenannten "samtenen Revolution" begann auch für die von Davidek begonennen Werke ein neuer Abschnitt.

Unser Internetprojekt verbindet die Universität mit der Koinotes-Bewegung und gibt ihr so eine neue Gestalt. Wir haben sie nach Davidek's Namen umbenannt, die Koinotes-Bewegung für alle Interessierten geöffnet und ermöglicht so allen ohne Unterschied von Religion oder Nationalität den Zugang zu ihr.

Die Univerzität Felix Maria Davidek ist eine Einladung an alle Interessierten: Zunächst an all diejenigen, die fernstudieren wollen. Dann aber auch an all diejenigen, die zum Gedeihen dieser Universität beitragen möchten. Sei dies durch das Gestalten von Unterrichtstexten, durch Mithilfe beim Programmieren, durch das Einscannen von Büchertexten unserer umfangreichen Bibliothek usw.

Ähnlich wie die GNU-Bewegung (Software soll nicht verkauft werden) gründet auch Koinotes auf der Überzeugung, dass die Früchte des menschlichen Geistes allen - unterschiedslos - gehören und dass daher der freie Zugang allen gewährleistet werden muss.

Den Bewerberinnen und Bewerbern, die von uns akzeptiert werden, lassen wir alle notwendigen Informationen betreffend der Ausübung ihrer spezifischen Aktivität zukommen. Die dazu benötigte Computertechnologie steht bereits im Internet zur Verfügung.

Wenn Sie zum Gedeihen unserer Universität beitragen möchten, schreiben Sie bitte an eine der unten aufgeführten Adressen.

 

Univerzita Felix Maria Davídek byla založena v únoru 1948 pod jménem Athenaeum Felixem Maria Davídkem, knězem brněnské diecéze, tři roky po jeho kněžském svěcení. Nová univerzita začínala s filozofickou fakultou a měla sídlo v Horním Štěpánově, kde Davídek působil v duchovní správě. Na založení univerzity se podílel jeho okruh přátel katolických kněží, Dominikáni z Olomouce a další. Prvními řádnými docenty kromě Davídka byli: S.Mr et RNDr. Vlad. Richter, S.Mr Jos.Spáčil, Ignác Bilík, Josef Hampl, Ph.C Fr.Kohoutek, Josef Bradáč, Josef Šik, Jiří Hrdý, Ph.St Lad.Němec, Božena Pluháčková.

V dubnu 1950 byl Davídek komunistickou policií zatčen, pokusil se o útěk, znovu zatčen a v březnu 1952 odsouzen k 24. letům vězení kvůli své univerzitě jako nepřítel komunistického zřízení.

Tím ovšem nová univerzita nepřestala existovat. Davídkovi se podařilo zorganizovat utajeně univerzitu i ve vězení. Profesory byli spoluvězni, osobnosti československé inteligence.

Propuštěn z vězení r. 1964 organizuje Davídek svou univerzitu nově v podzemí, nejprve v Chrlicích a pak v Brně. Strukturu univerzity netvoří fakulty, nýbrž semináře v různých vědních oborech za současného zapojení do studijního programu také studia na jiných vysokých školách.

Když Davídek 29.10.1967 v podzemí získává biskupské svěcení, vytváří vedle univerzity také podzemní církevní organizaci, které dává jméno Koinotes.

Rok před kolapsem komunizmu, 18.srpna 1988 Davídek umírá.

Po sametové revoluci začíná i pro Davídkem započaté dílo nový úsek života.

Náším internetovým projektem se univerzita spojuje s hnutím Koinotes a dostává tak novou tvář. Nazvali jsme ji jménem Davídkovým, hnutí Koinotes jsme otevřeli pro všechny co mají zájem a umožnili, aby k ní měli volný přístup všichni, bez rozdílu náboženství nebo národnosti.

Univerzita Felix Maria Davídek je pozvání adresované všem, kteří mají zájem. Nejprve zájemcům o dálkové studium. Ale potom také těm, kteří chtějí přispívat ke zdaru university, jako psaním učebních textů, programováním nebo scanovaním textů z knih naší obsáhlé knihovny atd.

Podobně jako hnutí GNU (že software se nemá prodávat), i Koinotes vychází z přesvědčení, že plody lidského ducha patří všem bez rozdílu a že všichni k nim musí mít volný přístup.

Vybraným uchazečkám a uchazečům o spolupráci poskytneme všechny informace potřebné k vykonávání jejich specifické aktivity. Odpovídající počítačová technika na internetu je k disposici.

Máte-li zájem přispět ke zdaru naší university, napište nám na jednu z adres uvedených níže.

 

 

 


jan.blaha@distanceuni.ch     jan.franc@centrum.cz     petr.blaha@distanceuni.chBack